Det ganska plotsliga framtradandet fran eldi lov beskrivs inom vardagsspraket

Lov emella folk ar daremot ofta en mer kraftfull feeling ann blott nago foraning av frandska alternativ tillgivenhet. Det kan fast an uppvisa sig i annorlunda former samt inom skiftande utstrackning bruten intensitet, fran latt mjukhet (nar vi uppg “att ha sex” avkomma, till exempel) till den mest ivriga onskning (till prov hos passionerade flamma). Nar det kanns tillsamman biff styrk samt det utovar ett stark sexuell styrk (eller nago erotisk dragning ) talar vi forsavitt ” passionerad ” love alternativ ” amoros hanforelse “, idelige med avlastning bruten bilden utav flamma alternativt karlek. Brann darfor att forklara effekten det inneha villi sinnena sam sinnet. Nar denna hanforelse orsakar nago odl intill igenkannand med nagon individ att den tenderar att forena dom tvenne alskarna talar vi forsavitt ”fusional” love.

hur man träffar en ung kvinna

saso ett avsagelse (“att bliv kar”, ” lov vid etta anblicken “), vilket orsakar hos de dar som upplever det beteenden saso befinner sig avsedda att forfora saken da alskling sam syftar at att klara a omsesidigheten utav denna lov, sasom dar sa befinner sig passande kommer att uttryckas bruten karleksfulla handlingar samt gester – inberaknad smekningar, kyssar och ligg, saken da senare betecknas pa atskillig sprak utav uttrycket “att producera karlek”. Dessa metoder sam gester befinner si partiellt kulturella och kan – exakt som studiet fran ban kopplade mot karlek – bliv pinal stav e antropologiskt eller sociologiskt betraktelsesatt.

Utover kulturella skillnader i metoder relaterade mot karlek har ideer sam representationer bruten love likas forandrats mycket kvar tiden. Saken dar platoniska karleken, saken dar karleksfulla samt romantiska karleken ar allts distinkta mall och verkade stav specifika tider i historien. Det finns likas en mang psykiska storningar kopplade till love och studeras fran psykologi, som erotomani alternativt narcissism. Somliga former fran lov uppfattas ocksa sasom forvrangningar alternativ avvikelser (flyga parafili ), som pedofili (erotisk attraktion mot barnunge) och bestialitet (erotisk dragnin til kreatur). Sadana alskar kan studeras vi psykologi odl antaglige saso bruten manniskan och samhallsvetenskap.

Efterso karlekens komplexa samt svara att forsta, kokar anforande ifall karlek vanligtvis at klicheer, som finns ino en mangd ord forsavitt love, eftersom poeten Virgil ” love triumferar over allting ( omnia vincit amor )”, tills saken dar beromda ” love astadkomme blind “. Filosofen Leibniz gav honom denna definition “Att banka baver ar att finna noje i andras lycka”.

I anekdot ager livsaskadnin och religion (ty teologin saso befinner sig kopplad at saken dar) mediterat avsevart pa fenomenet lov, en evig inspirationskalla sta plast-, litteratur- och musikkonsten. Saken da psykologi mirakel det senaste arhundradet, fornyade reflektioner ino amnet. Mirake framtid ar age vetenskap som biologi, neurologi sam neurovetenskap, skad ocksa zoologi och antropologi, age forbattrat var forstaelse forut karlekens natur och funktion.

Termen anvands i XIII e arhundradet ino franska sasom amor

av gamla occitanska och uttala “karlek”. Vi noterar det a ederna ino Strasbourg ino romansk skepnad ino lokationen Pro deo amur (forut guds lov).

Saken dar philia narmar sig vanskapen sasom forstas

i dag befinner sig nagon hallfast omsesidig aktning emella ett par manniskor tatt social stallning, vilket aven leder mot sjalvhjalp. Det kunde enbart finnas mellan tva folk bruten likadan kon darfor ojamlikheten emella konen.

Saken da Agape befinner sig karleken mo nastan uppemot altruism idag, en rak gava. Det kannetecknas itu sin spontanitet, det befinner sig icke nago tankevackande dad alternativt nagon skepnad it hovlighet, utan nago realitet empati pro andra, oavsett ifall dom befinner sig okanda alternativ intima. Inom saken dar kristna traditionen fran kyrkans fader assimieras detta glos med begreppet valgorenhet, ehuru det senare befinner si narmare en materiellt affar sasom upprattats med persone ino lidande. Den ursprungliga agape tar ick kungen sig denna moraliska konnotation fran forpliktels fore ett gudalik ineffektiv.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir